Livsstilsprogram

Målet med ett livsstilsprogrammet är att komma igång med livsstilsförändringar genom att få en ökad kunskap om hälsa, men också att bli inspirerad och få motivation till förändringar som främjar välmående och hälsa.

Du får ett individuellt anpassat program som stödjer arbetet att komma igång med långsiktiga livsstilsförändringar. Programmen är antingen planerat för 3 eller 12 månader.

Hur går det till?

Med besvarad livsstilsenkät som utgångspunkt genomför du och livsstilsvägledaren ett första samtal via telefon. Du får berätta om hur din livssituation ser ut och om det är något som du vill förändra. Tillsammans sätts  rimliga mål upp. Under programmets gång ringer  livsstilsvägledaren upp dig med jämna mellanrum. Du har självklart möjlighet att ringa, mejla eller chatta när du har frågor eller vill ha extra stöd.

3 månaders livsstilsprogram

Under tre månader arbetar du på de förslag till förändringar som gemensamt togs fram med hälsopedagogen vid livsstilssamtalet. Som stöd används en webbaserad hälsodagbok. Efter programmets slut ingår ett återkopplingssamtal per telefon med hälsopedagogen. Du har tillgång till hälsopedagogen via mejl/telefon under hela programmet

12 månaders livsstilsprogram

Ett 12 månaders program skapas för att uppnå långsiktiga livsstilsförändringar. Programmet innehåller:

  • Hälsoplaneringssamtal med personlig hälsopedagog
  • Stöd för att sätta upp motiverande mål och metoder för att nå dem.
  • Hälsodagbok för dokumentation och uppföljning av hälsoarbetet med hälsopedagogen.
  • Fem hälsosamtal per telefon enligt skapat program med hälsopedagogen.
  • Tillgång till hälsopedagogen via mejl/telefon under hela programmet.
  • Information och påminnelser via e-post eller sms.