Välkommen till Global Hospital

Dagens höga prestationskrav, det höga tempot och vikten av att vara alltmer tillgänglig, medför en ökad risk för ohälsa. Statistik visar att det är av stor betydelse att eventuell ohälsa upptäcks i tid. Medvetenhet om detta blir allt vanligare, men det är tyvärr inte lätt för en privatperson att få genomföra en lite mer omfattande hälsoundersökning hos sin familjeläkare. Det kan också ta tid att få återkoppling och att få tillgång till en specialist när behov uppstår.

Läs mer om Global Hospital här