Hälsoundersökning

Tack vare vårt rikstäckande nätverk av mottagningar kan du genomföra din provtagning i närheten där du bor eller arbetar.
Vi tar din hälsa på allvar och försöker fånga upp tecken på framtida ohälsa inom framförallt hjärta kärl området, nedsatt lungfunktion och tidig upptäckt av vissa cancerformer.

Kompletta undersökningar
Det är viktigt att hälsoundersökningar inte enbart baseras på blodprover eftersom man inte fångar upp riskerna för allvarliga hjärta- och kärlproblem, därför kontrollerar vi alltid ditt blodtryck, BMI, och övriga kroppsmått. Alla våra hälsoundersökningar innehåller också en hälsodeklaration med validerade och kvalitetssäkrade frågor. Av frågorna och ett par av undersökningsresultaten framgår bl.a. ”Heart Score” som ger en vetenskapligt fastställd risknivå för hjärt- och kärlrisk. Heart Score är internationellt accepterad av kardiologföreningar. Frågorna i övrigt ger svar med upp till 90% sannolikhet gällande risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Vi har också Hälsoundersökningar som mäter lungkapacitet och EKG.

Omfattande hälsorapport
Oavsett vilken hälsoundersökning du väljer får du en omfattande hälsorapport med antingen ett personligt läkarutlåtande eller en sköterskebedömning av dina resultat, alla dina blodresultat och andra mätningar, en analys av ditt aktuella hälsotillstånd inom ett antal områden och en riskbedömning för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som kallas ”Heart Score”. Risknivån bygger på en kombination av dina svar i Hälsodeklarationen och alla dina undersökningsresultat och är framräknat utifrån något en internationellt vetenskaplig beräkningsmodell. Beroende på dina resultat och levnadsvanor mm får du även rekommendationer och tips inom kost- och motionsområdet som kan hjälpa dig förbättra eller bibehålla en god hälsa.

För företag
Om medarbetargruppen överstiger 20 personner erhåller företaget en företagsrapport med en sammanställning av gruppens resultat gällande bland annat blodtryck, kolesterol, blodsocker, BMI, fysisk aktivitet, stress, sömn och tobak. Rapporten är ett bra beslutsunderlag för egna företagsinsatser
Läs mer …