Livsstilstjänster

80% av alla kranskärlssjukdomar och minst 30% av all cancer går att förebygga med sunda levnadsvanor. Stora förbättringar kan oftast ske genom ganska små förändringar. Vi erbjuder både verktyg och kunskap om hur det ser ut på företaget. Våra tjänster är både inriktade mot medarbetaren och företagets medarbetare som grupp.

Genom våra behovsanpassade tjänster får företaget ut maximalt av sina insatser. Stress, sömnbrist, psykisk ohälsa är symtom som är viktiga att hitta tidigt för att kunna sätta in förebyggande åtgärder. Genom våra hälsoundersökningar /hälsotester och våra hälsoenkäter identifierar vi befintliga och kommande hälsoproblem. Genom Livsstilsrådgivning och Livsstilsprogram sätter vi in effektiva insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa.

Vi har genomfört ett digitaliseringsarbete inom livsstilsområdet som medfinansierats av Europeiska unionen vilket resulterade i förbättrade individuella livsstilsrapporter och företagsrapporter mm.