Livsstilsgenomgång

En livsstilsgenomgång ger dig motivation och kunskap för att förebygga framtida sjukdomar med sunda levnadsvanor. Stora förbättringar kan oftast ske genom ganska små förändringar.
Här får du en grundläggande förståelse för dina levnadsvanor via en enkät som berör sex områden: fysisk aktivitet, sömn, stress, kost, tobak och alkohol.
Du får sedan en grundlig genomgång av resultatet via en professionell hälsopedagog
och förslag på förändringar som är anpassade efter dig.

Hur går det till?

  Hälsoenkät
  Du besvarar en hälsoenkät online med frågor om levnadsvanor.
  Återkoppling
  En hälsopedagog går igenom resultatet med dig via telefon.
  Målsättning
  En plan för att du skall uppfylla dina mål skräddarsys.


Kombinera med en hälsotest

Du kan välja att kombinera din livsstilsgenomgång med en enkel provtagning. Genom att genomföra en provtagning och gå igenom nuvarande livsstil kan vår hälsopedagog hjälpa till med rådgivning för en hälsosammare livsstil.
De medicinska analyserna, LDL- kolesterol, HDL kolesterol, Triglycerider, LDL/HDL kvot, Glukos, Hemoglobin samt Blodtryck, kontrollerar hjärt-kärlsjukdomar, blodvärde och blodtryck
Efter genomförd provtagning kommer en hälsopedagog genomföra ett hälsosamtal per telefon där resultatet av hälsotesten och hälsoenkäten är grundläggande för eventuella livsstilsförändringar. Vid behov kan uppföljande coaching samtal erbjudas.
Vi har också speciellt framtagna årsprogram för livsstilsförändring. Allt dokumenteras för framtida livsstilssamtal och hälsoundersökningar som beställs via Global Hospital.