Livsstilsgenomgång

En livsstilsgenomgång ger dig motivation och kunskap för att förebygga framtida sjukdomar med sunda levnadsvanor. Stora förbättringar kan oftast ske genom ganska små förändringar.
Här får du en grundläggande förståelse för dina levnadsvanor via en enkät som berör sex områden: fysisk aktivitet, sömn, stress och återhämtning, kost, tobak samt alkohol. Du får alltid en skriftlig genomgång av respektive område med nuläge och förslag på vad Du skall tänka på.
Livsstilsundersökning erbjuds på flera olika nivåer.

  • Hälsoenkät med en skriftlig hälsorapport
  • Hälsoenkät med en skriftlig hälsorapport samt skriftliga rekommendationer av hälsocoach.
  • Hälsoenkät med en skriftlig hälsorapport samt en personlig genomgång via telefon eller video av hälsocoach.

  • Kombinera med en hälsotest

    Ovanstående nivåer kan alla kompletteras med en hälsotest. Kombinationen livsstilsenkät och hälsotest är en utmärkt kombination för en effektiv rådgivning av vår hälsocoach. Vi analyserar blodstatus, kolesterol, LDL och HDL kolesterol, LDL/HDL kvot, glukos, triglycerider och kontrollerar ditt blodtryck. Analyserna kontrollerar tillsammans risken för hjärt-kärlsjukdomar samt blodvärde och blodtryck.
    Efter genomförd provtagning kommer livsstilsrapporten att kombineras med en genomgång av provresultaten i en omfattande hälsorapport Hälsocoachen granskar livsstilsgenomgången samt provresultaten och utifrån köpt tjänst genomförs en återkopplingen antingen i ett skriftlig utlåtande eller ett hälsosamtal per telefon eller video. Resultatet av hälsotesten och hälsoenkäten är grundläggande för eventuella livsstilsförändringar. Vid behov kan uppföljande coaching samtal eller program erbjudas.