Om Oss

Dagens höga prestationskrav, det höga tempot och vikten av att vara alltmer tillgänglig, medför en ökad risk för ohälsa. Statistik visar att det är av stor betydelse att eventuell ohälsa upptäcks i tid. Medvetenhet om detta blir allt vanligare, men det är tyvärr inte alltid lätt för en privatperson att få genomföra en lite mer omfattande hälsoundersökning hos sin husläkare. Det kan också ta  tid att få återkoppling och att få tillgång till en specialist när behov uppstår.

Global Hospital erbjuder dig tjänster för att förebygga och tidigt upptäcka begynnande hälsoproblem. Genom vår hälsoundersökning kartläggs ditt fysiska hälsotillstånd samt eventuella ärftliga sjukdomar. Vid avvikelse blir du kontaktad av en sjuksköterska. Behöver du ändra din livsstil kan våra hälsocoacher ge dig råd för en hälsosammare livsstil. Du kan också få tillgång till ett årslångt skräddarsytt livsstilsprogram.

Våra tjänster

Vi erbjuder hälsotjänster för företag och privatpersoner. Kontinuerliga hälsoundersökningar och hälsotester är nödvändigt för att hitta avvikelser i tid och på sikt kunna säkra hälsan. Likaså är genomgång av livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, stress, sömn, alkohol och tobak väldigt viktigt och ingår i alla våra hälsoundersökningar.

Utan ett genomtänkt åtgärdsprogram är chansen att upptäckta medicinska eller livsstilsinriktade problem väldigt liten. Av det skälet lägger vi stort fokus på olika sätt förbättra hälsan. Tillsammans med våra samarbetspartners strävar vi alltid efter att integrera våra tjänster. Vi skapar t ex vägar att integrera våra hälsotjänster hos våra partners i försäkringsbranschen. Det kan vara åtgärder vid medicinsk ohälsa eller problem med sömn, stress eller värk. Fråga gärna ditt försäkringsbolag hur de integrerar sjukvårdsförsäkringarna med vår hälsoundersökning. Då alla inte har en sjukvårdsförsäkring, hänvisar våra Läkare våra kunder/patienter med behov till tillgänglig offentlig sjukvård alternativt direkt in i privatsjukvården. Vi erbjuder även livsstilsprogram med upp till 12 månaders stöd, samt tillgång till program för akut psykisk ohälsa.

Vi tror på en partnermodell där många av våra utförare är av oss utvalda partners, specialiserade på sitt område. Det medicinska ansvaret har vår partner Quality Care och de hjälper oss med läkar- och sköterskebemanning samt all medicinsk support gentemot kunder och provtagningsställen. Vi har ett 100 tal provtagningsställen och samarbetar med Aleris Medilab och Unilabs.

Vi kvalitetssäkrar vårt nätverk av utförare och arbetar med att utveckla våra tjänster efter kundönskemål. Det gör att rapporterna från våra Hälsoundersökningar hela tiden utvecklas och detsamma gäller Företagsrapporterna.

Övriga uppgifter om Global Hospital

Moderbolag till Global Hospital är Medical Access MA AB. Medical Access utvecklar tjänster inom Hjärta Kärlområdet och är därigenom också en kanal för Hälsoundersökning Hjärta Kärl. VD för bolaget är Roland Martinsson som också är huvudägare i koncernen. Övriga uppgifter om Global Hospital kan ni hitta på nedanstående länk till allabolag.se