Hälsoundersökningar

Exempel på hälsorapport

 

Vårt mål är först och främst att fånga upp riskerna för allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt lungfunktion och tidig upptäckt av vissa cancerformer. Förutom utvalda blodprover kontrollerar vi även ditt blodtryck, BMI, och övriga kroppsmått. Våra hälsoundersökningar innehåller också en omfattande hälsodeklaration med validerade och kvalitetssäkrade frågor som tillsammans med dina undersökningsresultaten beräknar din ”Heart Score”, en internationellt vetenskaplig beräkningsmodell för hjärt- och kärlrisk.

Oavsett vilken hälsoundersökning du väljer får du en omfattande hälsorapport med dina analysresultat, en analys av ditt aktuella hälsotillstånd inom ett antal områden och en riskbedömning för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt ett personligt läkarutlåtande eller en sjuksköterskebedömning av dina resultat. Du får även rekommendationer och tips inom kost- och motionsområdet som kan hjälpa dig förbättra eller bibehålla en god hälsa.

Vårt nätverk av mottagningar. Klicka här för att se våra provtagningsställen.
Nedan kan du läsa om vad våra hälsoundersökningar innehåller. Titta gärna på vårt exempel av en hälsorapport.

 

Hälsotest

Hälsoundersökning
Hjärta-Kärl

Hälsoundersökning

 
Blodprover Hemoglobin
Glukos
Kolesterol
LDL-kolesterol
HDL-kolesterol
LDL/HDL-kvot
Triglycerider
Hemoglobin
Hemoglobin A1c
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apo B/Apo A1 kvot
Kolesterol
LDL-kolesterol
HDL-kolesterol
LDL/HDL-kvot
Triglycerider
Glukos
CRP
TSH för alla
Hemoglobin
Leukocyter
Trombocyter
Erytrocyter
Hematokrit
Monocyter
Kolesterol
LDL-kolesterol
HDL-kolesterol
LDL/HDL-kvot
Triglycerider
Glukos
Kreatinin
CRP
ALAT
Albumin
Kalcium
Gamma-GT
PSA för män >50
TSH för alla kvinnor
Övriga mätningar Blodtryck
Vikt
Blodtryck
Vikt
Blodtryck
Vikt
Urinprover
PEF /FEV
Hälsorapport SköterskebedömdLäkarbedömdLäkarbedömd
Pris1000 kr1 800 kr1 800 kr

Om du är intresserad kan du köpa din hälsoundersökning direkt genom att klicka på knappen ”Köp nu!”.
Vi återkommer till dig med instruktioner så snart vi har registrerat dig. Detta kan ta upp till 2 arbetsdagar.

Bara ett köp i taget kan genomföras. Om du vill registrera flera personer eller har några frågor, vänligen anmäl
ditt intresse genom att klicka här.